Aktualności / Gmina Pomiechówek

Aktualności

Bezpieczny senior

29-11-2018

 

  • 27 listopada 2019 r. wspólnie z przedstawicielami Policji rozmawialiśmy o bezpieczeństwie osób starszych.
  • Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy seniorom na temat istniejących zagrożeń, aby mogli skutecznie reagować, kiedy znajdą się w niebezpiecznej sytuacji.
  • Ostatni punkt programu debaty przeznaczony był na zadawanie pytań przez uczestników, wyrażanie opinii i dzielenie się własnymi spostrzeżeniami na bezpieczeństwo.


Przy stole prezydialnym podczas debaty zasiedli: zastępca komendanta powiatowego Policji młodszy inspektor Przemysław Suchecki, wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki, przewodniczący rady gminy Jan Drzazgowski oraz kierownik posterunku aspirant sztabowy Maciej Skibiński. Debatę poprowadził oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Szymon Kożniewski. Po krótkiej prezentacji dotyczącej przestępczych działań, chociażby takich jak metoda „na wnuczka”, wysłuchaliśmy spostrzeżeń zebranych na omawiane kwestie. Wśród zgłaszanych uwag znalazły się głównie te dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza w okresie letnim.  
Dziękujemy przybyłym seniorom za udział w spotkaniu.
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl