Aktualności

Działalność turystyczna Wójta doceniona

28-09-2019

Już po raz trzynasty przedstawiciele jednostek samorządu Mazowsza, organizacje pozarządowe działające na rzecz turystyki, a także przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych spotkali się w ramach obrad Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego. Jak zwykle była to okazja do pozyskania wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania nowych, ciekawych partnerów dla rozwoju turystyki na Mazowszu.
Podczas sejmiku Wójt Gminy Pomiechówek otrzymał dyplom uznania za działalność na rzecz rozwoju i promocji turystyki na terenie wiewództwa mazowieckiego. Wręczone zostały również regionalne certyfikaty "Najlepszy Produkt Turystyczny".

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl