Aktualności / Gmina Pomiechówek

Aktualności

Działamy w strefie

18-07-2019

Zaawansowane prace związane z wykonaniem warstw nawierzchni z mas bitumiczno-asflatowych trwają w Nowym Modlinie, na terenie objętym Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Po zakończeniu zadania kolejnym elelmentem prac drogowych będzie oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Planujemy, że zakończenie wszystkich prac przez wykonawcę zadania oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie inwestycji do użytkowania nastąpi pod koniec wakacji. 

 

28 czerwca br. dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego gmina Pomiechówek zyska dodatkowe środki na realizację kluczowej inwestycji dla rozwoju strefy, jaką jest budowa drogi łączącej strefę z drogami wyższego rzędu oraz udrożnienie ruchu samochodów ciężarowych i odseparowanie ruchu pieszych. Umowę na dofinansowanie zadania podpisze marszałek województwa Adam Struzik oraz wójt gminy Dariusz Bielecki.

 

 

 

Tereny inwestycyjne...
Tereny inwestycyjne...
Tereny inwestycyjne...
Tereny inwestycyjne...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl