Aktualności / Gmina Pomiechówek

Aktualności

Ekorozwój gminy Pomiechówek

27-10-2018
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pomiechówek w 2018 r.
 
Kontynuujemy działania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli emitowaniem gazów i pyłów ze starych, nieekologicznych i nieekonomicznych pieców węglowych centralnego ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych.
 
Przystąpiliśmy do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji”.  Planujemy uruchomić program polegający m.in. na wymianie starych kotłów węglowych na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności, bądź inne źródło ogrzewania. Warunkiem wdrożenia programu jest odpowiednie zainteresowanie mieszkańców, dlatego ważne jest wypełnienie przez Państwa poniższej ankiety, która ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania z Państwa strony.
 
Wypełniony druk ankiety należy dostarczyć do urzędu gminy, sołtysa swojej wsi do dnia 31.10.2018 r.
 
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl