Aktualności

Gmina Pomiechówek liderem absolutnym!

18-10-2019

16-17 października na terenie Centrum Konferencyjnego MsMermaid w Warszawie odbyło się jubileuszowe Forum Rozwoju Mazowsza. Głównym  celem wydarzenia była promocja regionu i wdrażanych w nim innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Podczas dwóch dni na 10-tym Forum Rozwoju Mazowsza pokazano spektrum zmian, jakie dzięki wsparciu funduszy europejskich, dokonały się na Mazowszu na przestrzeni ostatnich 15 lat. Do współtworzenia wydarzenia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprosiła: przedsiębiorców, samorządy, uczelnie i ośrodki naukowe, oraz organizacje pozarządowe.

W czasie forum odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Lider Zmian”.

Celem konkursu było docenienie beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizujących szczególnie wyróżniające się projekty.

Uczestnikami konkursu były wyłącznie podmioty będące beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, tj. podmioty, które na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim, realizują lub w przeszłości realizowały projekty współfinansowane ze środków RPO WM.

Wybór projektów w ramach kategorii, odbywał się poprzez analizę danych statystycznych, przeprowadzoną przez organizatora konkursu, a pod uwagę wzięte zostały środki z UE zakontraktowane w podpisanych umowach do 30 sierpnia 2019 roku.

 W ramach kategorii „Lider Zmian. Samorząd” wyróżniono następujące podkategorie:

 Lider pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca, w tym:

a) Lider województwa mazowieckiego (niezależnie od rodzaju samorządu),

b) Lider wśród gmin wiejskich (poniżej 5 tys. mieszkańców, od 5 tys. mieszkańców)

c) Lider wśród gmin miejsko-wiejskich (poniżej 15 tys. mieszkańców, od 15 tys. mieszkańców)

d) Lider wśród miast (gminy miejskie i miasta na prawach powiatu poniżej 25 tys., od 25 tys. mieszkańców)

e) Lider wśród powiatów (poniżej 75 tys. mieszkańców, b. od 75 tys. mieszkańców)

 

Gmina Pomiechówek okazała się absolutnym liderem i poza statuetką w kategorii  „Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca – gminy wiejskie od 5 tys. mieszkańców” otrzymała także drugą „Lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca” tzn. bez względu na wielkość jednostki samorządu.

Przy odbiorze statuetek wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki nie krył zaskoczenia.

 „Jest to dla naszej gminy olbrzymie wyróżnienie, powiem szczerze nie spodziewałem się. Jest to szczególne uznanie, to praca wielu osób, całego urzędu. Myślę, że najlepszym podsumowaniem tej nagrody będzie, powiedzenie, że gmina Pomiechówek to gmina aktywnie pozyskująca fundusze. Opieramy naszą strategię i rozwój, na funduszach zewnętrznych- funduszach unijnych. Staramy się to robić dobrze. Udało nam się zrealizować wiele inwestycji i ta nagroda cieszy. Pięknie wypadamy w statystykach ale te statystyki przełożyły się na jakość życia w Pomiechówku pod każdym względem. Mam tu na myśli zarówno turystykę, rozwój gospodarczy jak i kulturę. Dzisiejszy dzień jest pięknym momentem, gdzie możemy cieszyć się tymi sukcesami. Wspaniały dzień dla mieszkańców gminy Pomiechówek. Jest to podsumowanie, naszej pracy w ostatniej perspektywie unijnej. Dziękujemy za wyróżnienia, na pewno będziemy się starać w przyszłości również aktywnie pozyskiwać fundusze unijne.”

Film z gali wręczenia nagród znajdziecie tutaj.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl