Aktualności

Multimedialna pracownia dla uczniów

04-05-2020

Po powrocie do tradycyjnej formy zajęć, na uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie będzie czekała mobilna multimedialna pracownia komputerowa wyposażona w 16 nowoczesnych laptopów.

Z inicjatywy Dyrektor szkoły uczniowie wraz z nauczycielami we wrześniu 2019 roku przystąpili do konkursu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Konkurs #OSEWyzwanie. Nadrzędnym celem konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK, było przede wszystkim podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz umożliwienie szkołom szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego Internetu. Do udział w konkursie, w którym mogły wziąć jedynie szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców, przystąpiło aż 1606 szkół z całej Polski. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Niezmiernie cieszy fakt, że przy tak dużej konkurencji Szkoła w Orzechowie znalazła się na liście zwycięzców.

Dzięki udziałowi w konkursie szkoła ma zagwarantowany również dostęp do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego Internetu oraz nowoczesnej mLegitymacji szkolnej, którą uczniowie będą mogli zainstalować w swoim smartfonie. Mobilne komputery będą wykorzystywane nie tylko podczas lekcji informatyki ale również do prowadzenia zajęć z innych przedmiotów realizowanych w ramach podstawy programowej.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu nauczyciele będą mogli prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie korzystając z internetowych zasobów edukacyjnych będą kształcić swoje kompetencje

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl