Aktualności

Nowoczesny sprzęt dla OSP

19-09-2018

Nowoczesny sprzęt dla OSP

W dniu 31 sierpnia br. wójt Gminy Pomiechówek  w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. Doposażenie dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pomiechówek poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom przestępstwa bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. W ramach podpisanej umowy Gmina otrzyma dotację w wysokości 24 642,75 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu w zakresie niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z Pomiechówka i Goławic. Ze środków dotacji zakupiony zostanie m.in. automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), zestawy pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, przenośne zestawy oświetleniowe, sprzęt do oznakowania terenu akcji, bosaki dielektryczne, latarki akumulatorowe oraz detektor napięcia.

Wyposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt, umożliwi sprawniejsze podejmowanie działań w zakresie ratownictwa gaśniczego, medycznego, technicznego, drogowego oraz akcjach poszukiwawczo ratowniczych podejmowanych zarówno na lądzie jak i na wodzie. Poprawi jakość udzielanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnorodnych, nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Stanie się ważnym wsparciem dla OSP i przyczyni się do wzmocnienia potencjału bojowego jednostek OSP co z całą pewnością przełoży się na większą skuteczność niesienia pomocy poszkodowanym, zmniejszenia liczby ofiar różnego rodzaju wypadków oraz zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy Pomiechówek jak również turystów odwiedzających teren naszej gminy.

Środki na zakup sprzętu udało się pozyskać w ramach XIII naboru wniosków ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018.

Marta Mostowska

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl