Aktualności

Odkomarzanie gminy - etap pierwszy

27-04-2020

Podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych latach, również i w tym roku przeprowadziliśmy pierwszy etap odkomarzania gminy.

Pod koniec kwietnia w okolicach zbiorników wodnych przeprowadzono działania mające na celu ograniczenie występowania komarów. Akcja odkomarzania została przeprowadzona metodą oprysku przy zastosowaniu produktu biobójczego niszczącego larwy komarów. Podkreślić należy, że zastosowane do oprysku środki chemiczne są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego oraz nietoksycznego dla ludzi, zwierząt i roślin.

W kolejnym etapie, w miejscach publicznych na terenie całej gminy, dokonany zostanie oprysk dorosłych już owadów tj. komary, meszki i kleszcze. Aby zapewnić komfort przebywania na świeżym powietrzu zabieg będzie sukcesywnie powtarzany.

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl