Aktualności

Partnerstwo lokalne na rzecz ożywienia na rynku pracy

20-04-2018

Porozumienie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zawarte we współpracy z burmistrzami i wójtami miast i gmin powiatu nowodworskiego oraz członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy. Ideą partnerstwa jest połączenie wiedzy, doświadczenia i zaangażowania różnych środowisk, podmiotów, instytucji działających w powiecie nowodworskim w celu realizacji współnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców. 

Na razie podpisane porozumienie. W najbliższych tygodniach kolejne działania, zmierzające do wypracowania konkretnych rozwiązań w ramach Partnerstwa. Będziemy o nich informować. 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl