Aktualności

Pomiechówek liderem inwestycji

04-11-2019

Pomiechówek wszedł do grona liderów w rankingu „Liderzy samorządowych inwestycji”.

Przez lata utrzymywał się w okolicach pierwszej setki. Od kilku lat stale awansuje i w najnowszym wydaniu rankingu jest już w pierwszej dziesiątce. Mowa o Pomiechówku w woj. mazowieckim. Pomiechówek leży na obrzeżach szeroko rozumianej aglomeracji warszawskiej. Oczywiście wiąże się to z pewną premią lokalizacji (gmina nie wyludnia się). W rankingu inwestycji nigdy nie znajdował się w ogonie. Tegoroczny sukces zachęcił nas do zapytania o jego genezę.

– Nasza aktywność inwestycyjna jest nierozerwalnie związana z możliwościami, jakie dają fundusze zewnętrzne. To one od ponad dekady są podstawą naszej proinwestycyjnej polityki. Obok inwestycji, które zaspokajają pierwsze potrzeby społeczności lokalnej, jak budowa gminnego, nowoczesnego przedszkola (dziś zapewniamy miejsce w gminnym przedszkolu każdemu przedszkolakowi), czy drogi, tworzymy dobrą ofertę tego miejsca, na przykład uruchamiając lokalne kino – mówi wójt Dariusz Bielecki.

Jedną z największych inwestycji jest przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie. Chodzi o uzbrojenie działek na terenie tworzonej podstrefy Warmińsko- -Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Dysponujemy 200-hektarowym terenem doskonale przygotowanym do lokowania działalności gospodarczej. Wartość całego projektu to blisko 54 mln zł, dofinansowanie to 38 mln zł – dodaje wójt.

Kolejny projekt zakłada organizację wewnątrzgminnego transportu zbiorowego, opartego na już istniejących liniach autobusowych wraz z zakupem pojazdów elektrycznych. Powstanie centrum przesiadkowe z parkingami „Parkuj i jedź” i „Bike & ride” oraz sieć ścieżek rowerowych. Ostatnim dużym projektem jest budowa Parku „Dolina Wkry”.

– Naszym zamierzeniem było stworzenie miejsca, w którym ochrona bioróżnorodności będzie się przeplatała z możliwością zobaczenia i doświadczenia bogactwa  przyrodniczego. Dlatego na blisko 10 ha zaprojektowano trasy do spacerów, poprowadzone tak, aby łączyły elementy rekreacji, zabawy i edukacji w niekonwencjonalny sposób – mówi wójt Bielecki.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl