Aktualności

Ruszyła rekrutacja do szkół i przedszkoli

19-02-2021

Informacja o zasadach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych już po raz drugi odbywać się będzie przez System Elektronicznej Rekrutacji.

O systemie

Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych gminy Pomiechówek logując się na stronie https://pomiechowek.rekrutacje.edu.pl

Dzięki systemowi:

  • wiesz dokładnie na jakim etapie jest Twój wniosek,
  • dzięki komunikacji mailowej oraz SMS jesteś na bieżąco z całym procesem rekrutacji,
  • masz dostęp do najważniejszych informacji i oferty edukacyjnej wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy.

Docelowo system będzie wyposażony w mechanizm potwierdzania profilem zaufanym, co zapewni obsługę procesu składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej.

Obecnie po złożeniu wniosku przez system należy przekazać do placówek oświatowych wersje oryginalne dokumentów w formie papierowej.

 

Elektroniczna rekrutacja będzie trwać:

  • od 22 lutego do 26 lutego 2021 r. składanie przez rodziców wniosków o kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
  • od 1 marca do 19 marca 2021 r. składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej.

 

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Jak zacząć?

Aby przejść do opcji składania wniosków należy wybrać opcję Logowanie w górnym menu lub Zaloguj/Zarejestruj w głównym oknie startowym, a następnie postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Instrukcji dla rodziców.

W głównym oknie informacyjnym systemu są zawarte podstawowe informacje na temat rekrutacji: harmonogram, kryteria i zasady naboru.

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy telefonując pod nr tel. 22 765 27 29.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl