Aktualności

Spotkanie z Konserwatorem In situ

01-11-2019

Drugi człon w/w nazwy In situ to łaciński zwrot oznaczający w dosłownym tłumaczeniu „w miejscu”. W archeologii używany jest w odniesieniu do zabytków, które nie zostały przemieszczone z miejsca, w którym zostały odkryte. W tym przypadku In situ oznacza …. w Pomiechówku

29 października br. w Kinie w Pomiechówku odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach cyklu tzw. „Spotkań z Konserwatorem in situ”. Inicjatorami spotkania byli przedstawiciele Konserwatora zabytków w Warszawie oraz Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, którzy biorąc pod uwagę walory historyczne Pomiechówka i okolic postanowili zachęcić mieszkańców do nawiązania współpracy z Konserwatorem w zakresie ochrony zabytków. Dlatego też Gmina Pomiechówek, mając na uwadze potrzebę dbania o dziedzictwo kulturowe, pielęgnowania lokalnej historii i tradycji, a także umożliwienie nawiązania dialogu na temat zabytkowych obiektów znajdujących się na naszym terenie aktywnie włączyła się w organizację tego przedsięwzięcia.

Spotkanie poprowadziła p. Iwona Leszczyńska z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, która na wstępie przedstawiła zaproszonych prelegentów. Następnie dr Piotr Oleńczak - historyk, autor książki „Osiem Wieków w dolinie Wkry” nawiązując do rozwoju osadnictwa na terenie naszej gminy omówił najbardziej wartościowe obiekty architektoniczne tego miejsca, skupiając się głównie na zabytkowych budynkach tj. Kościele Parafialnym w Pomiechowie, Cerkwi św. Aleksandry męczennicy w Stanisławowie oraz zabytkowych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w różnych miejscach naszej gminy. Następnie specjalista w zakresie architektury zabytkowej dr Wojciech Wółkowski omówił wartości architektoniczne regionu Mazowsza.

Specjalistka ds. zieleni zabytkowej - Dorota Pepe przedstawiła niezwykle ciekawe założenia projektowanych w XX wieku miast ogrodów - zatopionych w zieleni, z dużymi terenami przestrzeni publicznej i dogodnym połączeniem z miastem centralnym. Zainicjowane przez twórcę idei miast-ogrodu, brytyjskiego urbanistę - Ebenezera Howarda miasta te miały być niezależnymi jednostkami miejskimi, tworzącymi uporządkowaną i harmonijną całość. Przedstawienie tych założeń miało szczególne znaczenie również ze względu na fakt, iż związany z Pomiechówkiem gen. Felicjan Sławoj- Składkowski, który zapisał się w lokalnej historii jako budowniczy szkoły, był wielkim orędownikiem powstania właśnie takiego miasta-ogrodu na terenie naszej gminy. Chciał, by ludzie żyli i mieszkali w odpowiednich i zdrowych warunkach a Brody-Parcele miały być zaczątkiem właśnie takiego miasta-ogrodu. Powstał nawet projekt architektoniczny, który miał określony układ ulic, skwerów i parków ale rozpoczęcie działań wojennych uniemożliwiło realizację tych planów. Jednak pomimo upływu lat, koncepcja Ebenezera Howarda pozostaje wciąż popularna, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W czasach postępującej globalizacji oraz niezwykle szybkiego trybu życia, perspektywa mieszkania w enklawie zieleni, ciszy i spokoju spotyka się z coraz większym zainteresowaniem osób szukających miejsca do osiedlenia się.

Następnie p. Agnieszka Mielnik – specjalistka w zakresie drewna zabytkowego omówiła praktyczne metody przedłużające życie drewnu, skupiając się na jego odpowiednim zabezpieczeniu. Wspomniała również o czynnikach powodujących degradację drewna skupiając się zarówno na czynnikach atmosferycznych tj. działaniu zmiennych warunków pogodowych jak i czynnikach biologicznych tj. bakterie, grzyby, zwierzęta, owady i rośliny. Odnosząc się do różnych ciekawostek m.in. faktu, że organizm dorosłego człowieka wydala, w czasie wydychanego powietrza od 3 do 5 litrów pary wodnej na dobę, podkreśliła jak istotne jest odpowiednie wentylowanie, ogrzewanie i osuszanie drewnianych domów i pomieszczeń.   

Istotnym aspektem spotkania było przybliżenie przez adw. Jacka Brudnickiego kwestii związanych z uregulowaniami prawnymi związanymi z utrzymaniem, zabezpieczeniem i bieżącą opieką nad zabytkami. Na koniec spotkania Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami p. Dorota Gołębiowska przedstawiła możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania, zarówno na sporządzenie wymaganych dokumentów tj. ekspertyz technicznych i konserwatorskich, projektu budowlanego jak również na  prace konserwatorskie i remontowe związane z utrzymaniem zabytkowych obiektów.

Poprzez aktywne włączenie się w organizację spotkania chcieliśmy zachęcić i jednocześnie umożliwić naszym mieszkańcom nawiązanie bliższej współpracy z Konserwatorem zabytków przy opiece nad lokalnymi zabytkami i zachowaniem niepowtarzalnego historycznego dziedzictwa naszej gminy. Otwarci jesteśmy również na pełną współpracę w zakresie pomocy zagrożonym zabytkom.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl