Aktualności

Termomodernizacja szkoły

19-05-2018
W marcu br. zakończyły się prace budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej im Gen. Wiktora Thommée w Pomiechówku w zakresie termomodernizacji budynku".
W ramach inwestycji wykonano warstwy izolacyjne i elewacyjne ścian zewnętrznych, warstwy izolacyjne i pokrycie dachu, wymieniono drzwi wejściowe do budynku, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
 
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną zużywaną do ogrzania pomieszczeń oraz polepszy się jakość powietrza, co wpłynie na poprawę wizerunku naszej gminy, realizującej projekty w zakresie rozwiązań przyjaznych środowisku.
 
Wykonawcą niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego była firma PPHU ANETKA Aneta Cieślińska z Nowego Dworu Mazowieckiego. Koszt zadania wyniósł 1 868 505,86 zł. Realizacja umowy była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych.  
Magdalena Strzelczak

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl