Aktualności

Trwa termomodernizacja urzędu

21-05-2018
  • Finalizujemy duże zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w naszej gminie tj.  szkoły podstawowej w Pomiechówku, szkoły podstawowej w Starym Orzechowie, klubu wiejskiego w Szczypiornie oraz Urzędu Gminy Pomiechówek
  • Projekt, dofinansowany ze środków unijnych, jest realizowany w okresie od czerwca 2017 r. do końca czerwca 2018 roku
  • Obecnie trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pomiechówek 
Ściany budynku i stropodach zostaną docieplone styropianem, zapewniając optymalny współczynnik przenikania ciepła. Docieplona i zaizolowana zostanie również część podziemna budynku. Obecny kocioł gazowy zostanie zastąpiony nowoczesną i znacznie wydajniejszą rewersyjną absorpcyjną gazową pompą ciepła typu powietrze-woda o mocy 43 kW. Jest to urządzenie klasy energetycznej A+, wykorzystujące częściowo źródła energii odnawialnej do produkcji wody grzewczej oraz wody lodowej. 
 
Koszt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Pomiechówek to blisko 545 tys. złotych. 
 
W wyniku realizacji inwestycji poprawiona zostanie znacznie efektywność energetyczna wszystkich czterech budynków użyteczności publicznej.
 
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
 
 
Piotr Mychliński 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl