Aktualności

Umowa podpisana

04-07-2019

28 czerwca w sali kinowej odbyła się uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego strategicznej dla rozwoju strefy ekonomicznej w Nowym Modlinie, drogi.

  • Uroczystego podpisania umowy dokonał wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki oraz dyrektor departamentu rozwoju regionalnego i funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego Marcin Wajda
  • W programie uroczystości znalazło się krótkie podsumowanie 15-lecia akcesji Polski do Unii Europejskiej i działań samorządu zmierzających do wykorzystania szans polskiego członkostwa
  • Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa, kierownicy jednostek organizacyjnych, placówek szkolnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedstawiciele przedsiębiorców z terenu gminy
  • O część artystyczną spotkania zadbała Amatorska Grupa Teatralna Goławice, która w półgodzinnym programie trochę na poważnie a trochę z przymrużeniem oka opowiedziała o funduszach unijnych w naszej gminie. Było z humorem, ale i z mądrą puentą.

 

W zakresie zadania inwestycyjnego, na które gmina Pomiechówek uzyskała dotację, znalazły się:

  • Przebudowa drogi gminnej w m. Stanisławowo wraz z przebudową skrzyżowania z droga krajową 62
  • Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową na skrzyżowanie typu rondo
  • Wykonanie odcinka chodnika w m. Nowy Modlin
  • Udrożnienie ruchu samochodowego obsługującego podmioty gospodarcze poprzez przebudowę drogi i zjazdów w m. Pomiechówek.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl