IMG_7597.JPG
14.05.2024

Wybory sołtysa w Stanisławowie

Szanowni mieszkańcy,

w związku z zarządzeniem nr 65/2024 wójta gminy Pomiechówek z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa informujemy, że zebranie wyborcze sołectwa Stanisławowo odbędzie się w poniedziałek 27 maja 2024 r. o g. 17.00 w klubie wiejskim.

Informujemy, że dla prawomocności zebrania wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie zabraknie quorum, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu.

Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór sołtysa wsi:
 1. zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 4. podsumowanie i ogłoszenie wyników.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie zebrania.

Inne aktualności

Więcej  aktualności o: Przejdź do strony z aktualnościami
 • IMG_9093.JPG
  21.06.2024
  Stypendia Wójta Gminy Pomiechówek przyznane!
  Podczas dzisiejszych uroczystości oficjalnie kończących rok szkolny 2023/2024 wójt gminy Dariusz Bielecki po raz dwunasty wręczył stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z gminnych szkół. Tym razem wspomniane wyróżnienia trafiły w ręce osiemdziesięciu sześciu uczniów pomiechowskich placówek edukacyjnych!
 • IMG_9058.JPG
  20.06.2024
  Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej w Szczypiornie
  Starosta Nowodworski - Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuje, że na drodze powiatowej nr 2411W od dr. woj. nr 571 – Borkowo – Błędowo – Szczypiorno - Pomiechówek w m. Szczypiorno zostanie zmieniona organizacja ruchu.
 • raport 2023 okladka a.jpg
  19.06.2024
  Raport o stanie gminy za rok 2023
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców do debaty nad raportem o stanie gminy za rok 2023. Raport o stanie gminy to dokument, który podsumowuje najważniejsze wydarzenia i działania w roku 2023 i zawiera szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.