Jak zmieniamy gminę

Przede wszystkim każdą inwestycję rozpoczynamy od poszukiwań źródeł jej finansowania. Osiągamy przy tym wysoką skuteczność – 99 proc. naszych wniosków otrzymuje ocenę pozytywną, tym samym ich realizacja wsparta jest środkami z zewnątrz. Kilkuletnie doświadczenie i dobra znajomość programów unijnych pozwalają nam dziś pisać projekty, które uzupełniając się wzajemnie – zyskują charakter ponadlokalny, tym samym plasują się wysoko na listach rankingowych. W latach 2006-2014 pozyskaliśmy  blisko 23 mln zł.
Kilkuletnie intensywne działania w sferze rozwoju gospodarczego (budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej) pozwalają nam dziś skupić się na rozwoju w innych dziedzinach jak chociażby turystyce. Przygotowaliśmy gminę pod względem planistycznym na współistnienie na jej terenie zarówno strefy inwestycyjnej, jak i obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych i turystycznych. Tym samym w obszarze funkcjonowania portu lotniczego Warszawa-Modlin znajdują się dobrze przygotowane tereny dla inwestorów, zaś na północny-wschód od niego, w pobliżu rzeki Wkry, dogodne miejsca do odpoczynku blisko przyrody.

Realizacje projektów w zakresie rozbudowy infrastruktury.

Drogi: Wiśniowa, Broniewskiego, Nowy Modlin

Ulica Wiśniowa...
Ulica Wiśniowa po...
Ulica Broniewskiego...
Ulica Broniewskiego...
Droga w Nowym...
Droga w Nowym...

Hala sportowa

Dawny obiekt hali...
Dawny obiekt hali...
Nowy obiekt powstał...
Nowy obiekt...

Oczyszczalnia

Nowoczesna...
Oczyszczalnia w...

Place zabaw

Plac w Goławicach...
Boisko...
Plac w...
Plac zabaw w...

Stadion

Przed powstaniem...
Stadion gminny przy...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń