maszty_p.jpg
12.02.2024

Ćwiczenia wojskowe - wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Od 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych związany z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Są to ćwiczenia o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. 

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. 

Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności - nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Apelujemy również, aby chronić dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.