Komunikaty

Dyżury pracownika Urzędu Skarbowego

11-04-2018

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do korzystania z dyżurów pracownika Urzędu Skarbowego w Urzędzie gminy Pomiechówek, pok. 10.

Podczas dyżurów mieszkańcy uzyskają pomoc w złożeniu zeznania podatkowego PIT za 2017 rok.

 

L.p.

Data

Godziny otwarcia

1.

16.04.2018 r.  (poniedziałek)

8.00 – 10.00

2

                      30.04.2018 r.  (poniedziałek)                                8.00 – 10.00

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl