maszty_p.jpg
12.05.2022

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy

W dniu 17 maja 2022 r. o g.14:00 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematy posiedzenia:

  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pomiechówek za 2021 r.
  2. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2021 r.
  3. Omówienie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Pomiechówku za rok 2021.
  4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku za 2021 r.
  5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 i prognozy na rok 2022.
  6. Omówienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
  7. Sprawy różne.

Po zakończeniu wspólnego posiedzenia Komisji, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na której zostanie wydana opinia o wykonaniu budżetu gminy Pomiechówek za 2021 r.  wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pomiechówek.