maszty_p.jpg
06.12.2023

Informacja o wyłożeniu projektu MPZP dla części wsi Stanisławowo

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stanisławowo w gminie Pomiechówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 grudnia 2023 r. do 27 grudnia 2023 r.

Szczegóły dostępne w biuletynie informacji publicznej: https://pomiechowek.bip.net.pl/?a=1761