Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Konkurs rozstrzygnięty

03-01-2019

Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że 31.12.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r. tj.:

1.Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia w Kosewie, Szczypiornie i Nowym Modlinie w 2019 r.
2.Wpłynęła 1 oferta


Komisja konkursowa pozytywnie oceniła pod względem formalnym i merytorycznym ofertę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego w Warszawie.

Została wybrana w/w oferta.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl