Komunikaty

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

25-09-2019

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowy Modlin, gminie Pomiechówek,

o g ł a s z a,      

że w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Pomiechówek przy ul. Szkolnej 1a, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony

Szczegóły przetargu

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl