Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Posiedzenie komisji

01-02-2019


W dniu 5 lutego 2019 r. o godz.15:30 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.
Tematy posiedzenia:
1.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok i zmiany WPF Gminy Pomiechówek.
2.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/317/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pomiechówek i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
3.Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę Pomiechówek zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu.
4.Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwał od nr XXIX/211/2013 do nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw: Błędowo, Błędówko, Brody, Brody-Parcele, Bronisławka, Cegielnia-Kosewo, Czarnowo, Falbogi Borowe, Goławice Drugie, Goławice Pierwsze, Kikoły, Kosewko, Kosewo, Nowe Orzechowo, Nowy Modlin, Pomiechowo, Pomiechówek, Pomocnia, Stanisławowo, Stare Orzechowo, Szczypiorno, Śniadówko, Wola Błędowska, Wójtostwo, Wólka Kikolska, Wymysły, Zapiecki.
5.Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1)Odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż trzy lata (pomieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej w Pomiechówku),
2)Odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata.
3)Odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej w Pomiechówku.
6.Sprawy różne.
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl