Komunikaty

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska

12-07-2019

W dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej CIS, odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska.

Tematy posiedzenia:
1.Sieć wodociągowa – zapoznanie  radnych ze stanem faktycznym i działaniami w celu poprawy dostarczania wody dla mieszkańców.
2.Zapoznanie radnych ze stanem bezpieczeństwa po kontroli inspekcji nadzoru budowlanego, oraz stanem sieci hydrantów na wodociągach po pożarze nieruchomości na terenie byłego POM w Nowym Modlinie.
3.Zapoznanie radnych z działaniami, jakie miały miejsce od ostatniej komisji w sprawie działki z Czerwoną Prochownią w Stanisławowie.
4.Podsumowanie wniosków po komisji wyjazdowej w dniu 03.07.2019 r.
5.Zapoznanie komisji z dokumentacją placu rekreacyjno-sportowego nad rzeką Wkrą w Kosewku, zgodnie z wnioskiem z komisji wyjazdowej z dnia 03.07.2019 r.
6.Zapoznanie z wnioskami składanymi przez radnych na poprzedniej komisji.
7.Wolne wnioski.


 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl