Komunikaty

Przetarg odwołany

30-11-2018

OGŁOSZENIE  

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.),


Wójt Gminy Pomiechówek

odwołuje przetarg pisemny nieograniczony

Nr WNGP.6845.19.2.2018.WK

na dzierżawę lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 370,67m2 przeznaczonego do prowadzenia kina w budynku Gminnego Centrum Kultury w Pomiechówku przy ul. Jana Kilińskiego 1, na działce ewidencyjnej nr 224/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1N/00075540/8.

Otwarcie ofert planowane było na dzień 21 grudnia 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek przy ul. Szkolnej 1a.

Powodem odwołania przetargu jest zmiana organizacji prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Pomiechówek w związku ze zmianą zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury przekształconego w Ośrodek Kultury PomPA.

Kwoty wadiów wpłaconych na poczet udziału w przetargu zostaną zwrócone w terminie 3 dni roboczych, od dnia odwołania przetargu, na odpowiednio wskazane rachunki bankowe.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a (I piętro), stronie internetowej urzędu www.pomiechowek.pl  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pomiechówek.

                                                                                  
                                           
Wójt Dariusz Bielecki


Pomiechówek, 30 listopada 2018 r.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl