Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Sesja Rady Gminy Pomiechówek

13-08-2019

W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz.8:15 odbędzie się VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pomiechówek w sali  konferencyjnej CIS.
Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r.
  5. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Drzazgowski

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl