Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Spotkanie członków obwodowych komisji wyborczych

08-10-2018
Pierwsze spotkanie członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pomiechówek 
Uprzejmie informujemy, że pierwsze spotkanie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w Gminie Pomiechówek, powołanych w dniu 1 października 2018 r. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III, odbędzie się w sali Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku przy ulicy Nasielskiej 3
w dniu 10 października 2018 r. (środa) o godz. 17.00.
Podczas spotkania odbędą się wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji oraz zostanie przeprowadzone szkolenie przez urzędnika wyborczego. 
Obecność obowiązkowa.
tel. do Urzędu Gminy 22 765 27 30
 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl