maszty_p.jpg
25.11.2022

Usługa bezpłatnego transportu „Bezpiecznie do celu” na terenie Powiatu Nowodworskiego

Usługa bezpłatnego transportu „Bezpiecznie do celu” na terenie Powiatu Nowodworskiego, adresowana jest do wszystkich pełnoletnich osób, mających problem w przemieszczaniu się w obrębie powiatu. Bezpłatny transport daje tym osobom (bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd, orientację seksualną) możliwość sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we  wszystkich aspektach projektu, na jednakowych zasadach.  Usługa zapewnia równy dostęp osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także w sytuacji występowania ograniczonej mobilności nawet jeśli niepełnosprawność nie została orzeczona. Celem projektu jest wprowadzenie nowej jakości usług transportowych, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, a także do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Do dyspozycji mieszkańców powiatu jest samochód mogący pomieścić do 8 osób. Jest on wyposażony w schodołaz i wózek inwalidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje budynków wielorodzinnych nie stanowi problemu. Ze wspomnianego wsparcia, świadczonego przez Powiat Nowodworski, można korzystać jedynie na terenie naszego powiatu i będzie ono dostępne wyłącznie dla mieszkańców gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Pomiechówek, Czosnów i Leoncin. Rejestracja osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności następuje przy pierwszym kontakcie z dyspozytorem poprzez kontakt telefoniczny kom. 728-096-651, tel. stacjonarny PCPR 22 365-01-35.

ulotka.png [1.79 MB]

Plakat promujący usługę transportu Door to door na terenie Powiatu Nowodworskiego, na pierwszym planie przedstawia pomarańczowy kwadrat zawierający nazwę projektu - „Bezpiecznie do celu” oraz oznaczenie, że jest to usługa bezpłatnego transportu specjalistycznego dla pełnoletnich mieszkańców powiatu nowodworskiego, mających realny problem w samodzielnym poruszaniu się. W lewym dolnym rogu podane są numery telefonu oraz adres e-mail, pod którymi można dokonywać rezerwacji usługi. Po prawej stronie, w dolnej części figurują oznaczenia Powiatu Nowodworskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na drugim planie plakatu, w prawym górnym rogu, widnieje zdjęcie osoby z ograniczoną mobilnością, poruszającej się na wózku inwalidzkim, która korzysta z pomocy dwóch młodych osób.