Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Wspólne posiedzenie komisji

14-01-2019

W dniu 16 stycznia 2019 r. o godz.15:00 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty.

Tematy posiedzenia:
1.Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pomiechówek w 2018 roku.
2.Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2018 r. – Pomiechówek i Goławice Pierwsze.
3.Omówienie kwestii zaopatrzenia w wodę terenu Nowego Modlina i okolic, w tym przygotowanie i udzielenie informacji na następujące sprawy:
 1)przedstawienie operatu wodno-prawnego na dwie studnie – Kosewo i Stanisławowo.
 2)Ilość zużytej wody w 2017 r. w tych dwóch hydroforniach.
 3)Jakie jest zapotrzebowanie na wodę firmy cukierniczej „MW Janczewscy” oraz Spółki z o.o. SIL-PRO Warszawa, powstające na terenie Nowego Modlina.
4.Sprawy różne.


 
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl