maszty_p.jpg
25.11.2022

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Pomiechówek

 W dniu 29 listopada 2022 r. o godz.13:30 w sali konferencyjnej CIS  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Pomiechówek.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z działalności oświaty w Gminie Pomiechówek za rok szkolny 2021/2022.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia  stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2022.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Pomiechówek a Powiatem Nowodworskim.
 9. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2023.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2023-2034.
 11. Sprawy różne.