Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Wybory sołtysa

06-11-2018
W związku ze złożoną rezygnacją obecnego sołtysa wsi z pełnienia tej funkcji informujemy, że wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Stare Orzechowo odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Starym Orzechowie.
 
Jednocześnie informujemy, że dla prawomocności zebrania wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
Jeżeli  w wyznaczonym terminie zabraknie quorum, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu.
 
 
Proponowany porządek zebrania:
 
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2.Przyjęcie porządku zebrania.
3.Wybór sołtysa wsi:
    1) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
    2) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
    3) przeprowadzenie głosowania tajnego,
    4) podsumowanie i ogłoszenie wyników głosowania.
4. Zamknięcie zebrania.
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl