Komunikaty

XIX Sesja Rady Gminy Pomiechówek

21-05-2020

W dniu 26 maja 2020 r. o godz. 8:15 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Pomiechówek.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII Sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Pomiechówek.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2020 r.

6. Przedstawienie zasobów pomocy społecznej za 2019 r.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

8. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości ( dz. nr 540 i 161/3 w Czarnowie)

9. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Pomiechówek na lata 2020-2023”.

11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/323/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości pensum dla dyrektorów szkół i przedszkola.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie pozostawienia miejscowości Psucin w obwodzie Szkoły Podstawowej im. gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku.  

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Pomiechówek

                                                                                                                    /-/ Jan Drzazgowski

 

 

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl