Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych

13-09-2018

 

INFORMACJA  DLA  PEŁNOMOCNIKÓW  KOMITETÓW  WYBORCZYCH
 
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są codziennie w godz. 7.30 – 15.30 w pokoju nr 1 Urząd Gminy Pomiechówek ul. Szkolna 1a.
 
W dniu 17 września 2018 r. (poniedziałek) zgłoszenie będą przyjmowane w godz. 8.00 – 18.00.
 
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 21 września 2018 r. (piątek) do godz. 16.30.
 
 
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl