Pomiechówek Inwestycje

Przebudowa Ośrodka Zdrowia

W trakcie realizacji

Zdrowa inwestycja

W sierpniu 2013 r. rozpoczęliśmy działania zmierzające do przebudowy budynku ośrodka zdrowia, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej, zlecając przygotowanie projektu jego modernizacji. Z końcem listopada uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na przebudowę obiektu.
Zadanie będzie polegało na przebudowie obecnego budynku na potrzeby dwóch instytucji: gminnego ośrodka zdrowia i Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmianie ulegnie tym samym siedziba Komunalnego Zakładu Budżetowego. Przebudowany obiekt powstanie wyłącznie z myślą o łączeniu dziedzin ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
W projekcie parter (poza częścią mieszkalną) podzielono na dwie funkcje: pomieszczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz na pomieszczenia biurowe ośrodka pomocy z odrębnymi wejściami  do budynku od strony elewacji południowej. Zaprojektowano w tej części przebudowę i modernizację  wnętrz.
Planuje się przebudowę pochylni dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne w strefie wejścia zadaszone przeszklonym daszkiem. Zaprojektowano nowy układ drogowy i parkingi w obrębie działki, przed wejściem parking na 18 miejsc postojowych, w tym 5 miejsc dla niepełnosprawnych i 1 miejsce dla postoju karetki. Zaprojektowano również docieplenie i w części modernizację elewacji, wymianę okien, dostosowanie elementów budynku do zgodności z przepisami zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej, instalacje sanitarne i elektryczne na potrzeby nowych funkcji.


Wszystkie pomieszczenia i komunikacja spełniają wymogi ruchu dla osób niepełnosprawnych.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń