Pomiechówek Inwestycje / Gmina Pomiechówek

Pomiechówek Inwestycje

Przebudowa Ośrodka Zdrowia

Zakończone

Zdrowa inwestycja

W ramach zadania w części ośrodka zdrowia zostały zmodernizowane i wydzielone gabinety lekarskie i pomieszczenia biurowe (biuro dyrektora, księgowość, rejestracja, serwerownia) z pomieszczeniem socjalnym, w.c. dla personelu, szatnią na czystą odzież roboczą, magazynkiem na materiały sterylne dostępnym z korytarza w części socjalnej, pomieszczeniem gospodarczym na środki czystości i magazynkiem na zużyte materiały medyczne dostępnym z holu.
W strefie wejścia do budynku znajduje się rejestracja z aneksem na dokumentację medyczną, lada w rejestracji w części zostanie obniżona z przeznaczeniem do obsługi osób niepełnosprawnych.
Z holu jest wygodny dostęp do w.c. przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych i w.c. dla ogółu pacjentów. Strefę holu i strefę gabinetów z poczekalnią dla pacjentów oddzielają przeszklone drzwi.
Z odnowionej poczekalni doświetlonej światłem dziennym za pomocą nowych przeszkleń jest dostęp do gabinetów lekarskich i zabiegowych. W poczekalni znajdą się wygodne miejsca do siedzenia dla pacjentów, stoliczek na prasę i miejsce na powieszenie okryć wierzchnich. Wyodrębnionym miejscem jest poczekalnia stomatologiczna na 5 miejsc do siedzenia dla pacjentów.
W części zajmowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostało zmodernizowane i wydzielone pięć pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, w.c. dla personelu, w.c. dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze na środki czystości i dostępną z holu szafę na materiały archiwalne.
Wykonawcą zadania związanego z przebudową obiektu było konsorcjum firm: Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński z Pomiechówka i Meritum Group Dariusz Karbowy z Dziekanowa Leśnego. Zadanie wykonano zgodnie z terminem, a koszt zadania zamknął się kwotą 1 408 850,71 zł.
 
 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl