Azbest

Jeśli posiadacie Państwo wyroby azbestowe pamiętajcie, aby każdego roku do dnia 31 stycznia  przekazać  informację do urzędu gminy o ilości i rodzaju wyrobów azbestowych za pomocą formularza.
Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek. 

Każdy właściciel posiadający na dachu wyroby azbestowe ma obowiązek cyklicznie wykonywać „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego wykorzystania wyrobów zawierających azbest”.  Karta Oceny
 
W przypadku  pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na  utylizację wyrobów azbestowych mieszkańcy, którzy przekazali informację  o posiadanych  przez siebie wyrobach azbestowych, mogą ubiegać  się o ich bezpłatny odbiór i przekazanie do utylizacji.

Podstawowe informacje dotyczące wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie gminy można znaleźć w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek.

 

Informujemy, że w dniach 31 sierpnia 2015 r. – 18 września 2015 r. na terenie Gminy Pomiechówek prowadzona będzie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
(spis eternitu). Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy ADLER CONSULTING.
Szczegółowe informacje

W związku z przeprowadzaną na terenie Gminy Pomiechówek aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest pracownicy firmy ADLER CONSULTING będą odwiedzać każdą posesję na terenie gminy.Z tego powodu, w czasie przeprowadzanego spisu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i o trzymanie psów w zamknięciu lub na uwięzi. Dziękujemy i  przypominamy, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

 

W kwietniu 2014 r. gmina Pomiechówek aplikowała o środki na zebranie wcześniej usuniętych wyrobów azbestowych dla blisko czterdziestu gospodarstw domowych. W wyniki pozytywnie rozpatrzonego wniosku otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 13.500,00 zł na zadanie

pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Pomiechówek”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń