Deklaracje wstępne na wymianę źródła ciepła

Deklaracje wstępne na wymianę źródła ciepła

Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza nabór deklaracji wstępnych na rok 2018, dotyczących wymiany indywidualnego źródła ciepła t.j. wymiany starego kotła węglowego na nowy (gazowy, olejowy lub opalany biomasą) oraz zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek) .

Zapraszamy do zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie wstępnej deklaracji zamieszczonej poniżej.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Pomiechówku (pok. nr 13 - I piętro) w godzinach pracy urzędu do dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Więcej informacji: tel. 22 765 27 22, e-mail:

Pliki do pobrania

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl