Jak zmieniamy gminę

Przede wszystkim każdą inwestycję rozpoczynamy od poszukiwań źródeł jej finansowania. Osiągamy przy tym wysoką skuteczność – 99 proc. naszych wniosków otrzymuje ocenę pozytywną, tym samym ich realizacja wsparta jest środkami z zewnątrz. Kilkuletnie doświadczenie i dobra znajomość programów unijnych pozwalają nam dziś pisać projekty, które uzupełniając się wzajemnie – zyskują charakter ponadlokalny, tym samym plasują się wysoko na listach rankingowych. W latach 2006-2014 pozyskaliśmy  blisko 23 mln zł.
Kilkuletnie intensywne działania w sferze rozwoju gospodarczego (budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej) pozwalają nam dziś skupić się na rozwoju w innych dziedzinach jak chociażby turystyce. Przygotowaliśmy gminę pod względem planistycznym na współistnienie na jej terenie zarówno strefy inwestycyjnej, jak i obszarów o wyjątkowych walorach przyrodniczych i turystycznych. Tym samym w obszarze funkcjonowania portu lotniczego Warszawa-Modlin znajdują się dobrze przygotowane tereny dla inwestorów, zaś na północny-wschód od niego, w pobliżu rzeki Wkry, dogodne miejsca do odpoczynku blisko przyrody.

Realizacje projektów w zakresie rozbudowy infrastruktury.

Drogi: Wiśniowa, Broniewskiego, Nowy Modlin

Ulica Wiśniowa...
Ulica Wiśniowa po...
Ulica Broniewskiego...
Ulica Broniewskiego...
Droga w Nowym...
Droga w Nowym...

Hala sportowa

Dawny obiekt hali...
Dawny obiekt hali...
Nowy obiekt powstał...
Nowy obiekt...

Oczyszczalnia

Nowoczesna...
Oczyszczalnia w...

Place zabaw

Plac w Goławicach...
Boisko...
Plac w...
Plac zabaw w...

Stadion

Przed powstaniem...
Stadion gminny przy...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl