Oferta dla inwestora

Dysponujemy atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin i w odległości 40 km od Warszawy. W grudniu 2013 r. podjęliśmy uchwałę w sprawie objęcia 179 ha gruntów okołolotniskowych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Już w 2014 r. inwestorzy, którzy rozpoczną działalność na terenach wydzielonych pod inwestycje w gminie Pomiechówek, będą mogli liczyć na specjalne ulgi i preferencje.

Zainteresowanych inwestowaniem w Pomiechówku zapraszamy do kontaktu:
Urząd Gminy Pomiechówek tel.: 22 765 27 24.

Inwestorzy strategiczni otrzymają z ramienia urzędu opiekuna indywidulanego, który pomoże w przejściu procedur administracyjnych.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl