Polityka społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek
tel./fax: 22 785 45 19

kierownik ośrodka Wanda Mucha

Zagadnieniami związanymi z polityką społeczną w gminie Pomiechówek zajmują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspieramy mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, przeprowadzamy konsultacje społeczne w sprawie ogłaszanych programów profilaktycznych, organizujemy opiekę domową dla osób starszych. Jeśli doświadczasz sytuacji kryzysowej w swoim życiu, jeśli w Twojej rodzinie występują dysfunkcje, jak długotrwała choroba, bezrobocie, bezdomność itd. zgłoś się do ośrodka pomocy przy ul. Słonecznej 51 – pracownicy socjalni przeprowadzą wywiad środowiskowy i postarają się pomoc. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł dla osoby w rodzinie.

W ośrodku można skorzystać z porad psychologicznych, otrzymać pomoc terapeutyczną i wziąć udział w grupie wsparcia. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 785 45 19, dokonać zapisu, i otrzymać profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Wszystkie potrzebne wnioski dotyczące świadczeń otrzymasz w ośrodku pomocy społecznej oraz tutaj, szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów udzielą pracownicy OPS.

Uczestnicy projektu...
Placówki wsparcia...
Uczestniczki...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń