Samorząd

8 marca 1990 r. Sejm RP po wielogodzinnej debacie przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. Decentralizacja władzy miała wiązać się z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, z szerokim uczestnictwem ludzi we władzy lokalnej.

Egzamin z wdrażania nowej ustawy zdały te gminy, w których mieszkańcy podejmują liczne lokalne inicjatywy, są zainteresowani działaniami zbiorowymi, a władza lokalna stanowi jeden z ważnych czynników twórczych.

W gminie Pomiechówek w skład rady gminy, która jest organem stanowiącym i kontrolnym, wchodzi 15 radnych. Wójt gminy jest organem wykonawczym. W sołectwach na rzecz społeczności działają sołtysi, a wspierają ich powołane w tym celu rady sołeckie.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl