Wnioski Ośrodka Pomocy

Nowe druki wnioski na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku informuje, że będą obowiązywały nowe druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy tj. 2017/2018
 
Aktualnie dostępne wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązują do końca okresu zasiłkowego/świadczeniowego 2016/2017.
 

Wzór wniosku o pomoc

Wniosek o zasilek rodzinny

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

Zaświadczenie z urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wyskości skłądek na ubezpieczenia zdrowotne

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Zaświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Oświadczenie że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych

Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Wniosek o  becikowe

Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciązy do porodu

Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

Oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

Oświadczenia członków rodziny zawierające rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenia członków rodziny zawierajace informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o specjalny zasiłek opiekunczy

Wniosek o fundusz alimentacyjny

Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

Oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych

Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadzcenia członkó rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenia członkó rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

Wniosek do świadczenia rodzicielskiego

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl