Rada

W skład Rady Gminy Pomiechówek wchodzi 15 radnych. Przewodniczącym rady jest Jan Drzazgowski. W ramach rady działają komisje:

Komisja Rewizyjna

Grażyna Kiliś - przewodnicząca komisji

Benedykt Pawlak - zastępca przewodniczącej

Dorota Młyńska

Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej

Małgorzata Lewczuk - przewodnicząca

Grażyna Drzazgowska - zastępca przewodniczącej

Marcin Gągolewski

Jan Drzazgowski

Protokoły z posiedzeń komisji ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej

Komisja ds. rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług

Teresa Cieślińska - przewodnicząca

Dariusz Radwański - zastępca przewodniczącej

Andrzej Malasiewicz

Andrzej Górecki

Komisja ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa publicznego i samorządu

Urszula Nowakowska - przewodnicząca

Wioletta Śliwińska - zastępca przewodniczącej 

Artur Bonas

Iwona Sagatyńska

Protokoły z posiedzeń komisji ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa publicznego i samorządu

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń