Rada / Samorząd / Gmina Pomiechówek

Rada

W skład Rady Gminy Pomiechówek wchodzi 15 radnych. Przewodniczącym rady jest Jan Drzazgowski. W ramach rady działają komisje:

Komisja Rewizyjna

Grażyna Kiliś - przewodnicząca komisji

Benedykt Pawlak - zastępca przewodniczącej

Dorota Młyńska

Komisja ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej

Małgorzata Lewczuk - przewodnicząca

Grażyna Drzazgowska - zastępca przewodniczącej

Marcin Gągolewski

Jan Drzazgowski

Protokoły z posiedzeń komisji ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej i społecznej

Komisja ds. rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług

Teresa Cieślińska - przewodnicząca

Dariusz Radwański - zastępca przewodniczącej

Andrzej Malasiewicz

Andrzej Górecki

Komisja ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa publicznego i samorządu

Urszula Nowakowska - przewodnicząca

Wioletta Śliwińska - zastępca przewodniczącej 

Artur Bonas

Iwona Sagatyńska

Protokoły z posiedzeń komisji ds. ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, porządku, bezpieczeństwa publicznego i samorządu

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl