Sołectwa

W gminie Pomiechówek funkcjonuje 26 sołectw, na czele których stoją sołtysi, wspierani przez rady sołeckie i społecznych liderów. Znaczna część sołectw może pochwalić się nie tylko sprawnym gospodarowaniem funduszem sołeckim, ale również działalnością na rzecz aktywizacji swoich środowisk. W Wymysłach działa stowarzyszenie „Babiniec”, kultywujące lokalne tradycje, w Błędowie co roku organizowana jest Noc Świętojańska, w Szczypiornie w okresie letnim mieszkańcy spotykają się podczas festynu „Szczypiorniada”, zaś w Starym Orzechowie młodzi gromadzą się wokół stowarzyszenia „Młodzi dla wsi”.

Przypominamy, że każdy mieszkaniec może realnie wpływać na życie swojego sołectwa poprzez udział w zebraniach wiejskich. To tu zapadają decyzje o podziale środków w ramach funduszu sołeckiego.

Zobacz statuty sołectw

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń