Leśna ścieżka dydaktyczna

Leśna ścieżka dydaktyczna położona jest w Leśnictwie Pomiechówek. Zaczyna się około 1,8 km od stacji kolejowej w Pomiechówku, ma długość ok. 4 km i obejmuje najciekawsze fragmenty naturalnych lasów pomiechowskich. Na odcinku o długości ok. 1 km ścieżka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy leśniczówce funkcjonuje wiata edukacyjna, pod którą odbywają się spotkania w ramach edukacji leśnej.
Ścieżka została utworzona przez Nadleśnictwo Jabłonna i gminę Pomiechówek w 1996 r.

Podajemy kontakt do leśniczych leśnictwa Pomiechówek: 
Robert Banach - Leśniczy
robert.banach@warszawa.lasy.gov.pl
695 340 568

Krzysztof Lasota - Podleśniczy
krzysztof.lasota@warszawa.lasy.gov.pl
695 340 577
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl