Zabytki

Parafialny kościół rzymsko-katolicki z 1415 r., znacznie przebudowany w XVIII w., uszkodzony w czasie walk w 1939 r., i po wojnie odbudowany; należy do najciekawszych zabytków gminy. Jego architektura łączy wiele stylów począwszy od gotyku, poprzez renesans po barok. Kwadratowa wieża kościoła widoczna jest z daleka. Zwieńczona sygnaturką oraz kopulastym hełmem. Po przekroczeniu progu świątyni od razu mamy poczucie, że obcujemy z zabytkowym i wyjątkowym miejscem. Wnętrze kościoła posiada charakterystyczne łukowe arkady wsparte na przyściennych filarach. Ich autorami byli najprawdopodobniej włoscy architekci, ci sami, którzy przebudowywali kolegiatę w Pułtusku (Jan Baptysta z Wenecji).
Msze w kościele pw. św. Anny w Pomiechowie
dni powszednie: 7:15, 17.30, 18:00
niedziele: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Cerkiew prawosławna w Stanisławowie z dawnym cmentarzem prawosławnym przy drodze do Nowego Modlina.
Nabożeństwa w cerkwi pw. św. Aleksandry w Stanisławowie:
dni powszednie: 17:00
niedziela: 9:00 (od 1 czerwca do 31 sierpnia); 10:00 (od 1 września do 31 maja)

Forty Szczególnym obiektem historycznym jest zespół fortyfikacyjny twierdzy modlińskiej wraz z zewnętrznym systemem fortów. Jako zabytek architektury i inżynierii wojsk lądowych jest równocześnie szczytowym i jednym z ostatnich wzniesionych na świecie fortyfikacji bastionowych. Zwiedzanie fortu tylko z przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu: Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin tel. 503 999 673.

Z kart historii
Najstarszą częścią gminy Pomiechówek jest wieś Pomiechowo, która w 1161 r. (jako Pomnychowo) została przez księcia Bolesława Kędzierzawego nadana na własność klasztorowi kanoników regularnych w Czerwińsku.W 1410 r. Pomiechówek był miejscem przemarszu wojsk litewsko-ruskich do głównego miejsca koncentracji z wojskami polskimi Władysława Jagiełły na polach pod Czerwińskiem. Parafia w Pomiechowie istnieje od początku dziejów tej wsi. W 1513 r. papież Leon X przyłączył probostwo w Pomiechowie do opactwa w Czerwińsku. Pierwotnie kościół nosił wezwanie św. Piotra i Pawła. W XVII w. drewnianą świątynię rozbudowano. Murowaną kaplicę  pod wezwaniem Różańca Św. ufundował ks. Jakub Szczypiorski, właściciel pobliskiego Szczypiorna. W latach 40-tych  XVII wieku wzniesiono murowany kościół, który konsekrował w 1649 r. biskup płocki Wojciech Tolibowski. Nowy kościół otrzymał za patronkę św. Annę.W czasie potopu szwedzkiego wojska szwedzkie w 1655 r. pokonały polskie pospolite ruszenie w bitwie na polach między Modlinem a Stanisławowem. Rok później założyły w pobliskim Modlinie obóz warowny, otoczony ziemnymi umocnieniami (tzw. Bukskansen), w którym przebywał król Karol X Gustaw. Pół wieku później okolice Pomiechówka ponownie stały się areną walk, w których brały udział wojska szwedzkie – tym razem króla Karola XII.  W 1806 r. do Pomiechówka dotarł cesarz Napoleon Bonaparte. Wojska francuskie stoczyły z Rosjanami zwycięską bitwę pod Czarnowem, która rozegrała się w nocy 23/24 grudnia 1806 r.  Sam Napoleon obserwował działania bitewne stojąc na dachu jednej z chałup.  W tym też roku doszło w Pomiechowie do wielkiego pożaru, w którym spłonęła cała wieś oraz kościół parafialny.

Po upadku powstania listopadowego gmina Pomiechówek stała się miejscem intensywnej akcji kolonizacyjnej organizowanej przez władze rosyjskie, w związku z wielką rozbudową pobliskiej Twierdzy Modlin. Car Mikołaj I rozkazał budowę w Stanisławowie cerkwi św. Aleksandry oraz osiedlenie z guberni pskowskiej prawosławnych osadników, których rozmieszczono w nowo urządzonych wsiach m.in: Kolonia Aleksandryjska, Szczypiorno, Kosewko, Wójtostwo.
W 1877 r. wybudowana została w Królestwie Polskim kolej nadwiślańska, której jedną ze stacji wybudowano nad Wkrą w Pomiechówku.
Na terenie gminy Pomiechówek władze rosyjskie wybudowały kilka fortów twierdzy modlińskiej. Do najważniejszych należą Fort II Kosewo i Fort III Pomiechówek. Oba pochodzą z lat 80-tych XIX wieku. Przed I wojną światową powstały kolejne tym razem betonowe forty m.in. w Goławicach, Czarnowie, Pomiechówku i Brodach (Carskim Darze). W sumie, na terenie gminy Pomiechówek znajduje się prawie 30% fortyfikacji Twierdzy Modlin.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej oddziały Armii Czerwonej na jedną noc zajęły dwa forty w pobliżu Pomiechówka (Carski Dar i Toruń), lecz zostały z nich wyparte przez oddziały gen. Aleksandra Osińskiego. Dopełnieniem sukcesów polskich wojsk w tym rejonie była zwycięska bitwa gen. Władysława Sikorskiego nad Wkrą z 15 sierpnia 1920 r.
Po odzyskaniu niepodległości Pomiechówek stał się atrakcyjną miejscowością wypoczynkową. Szczególnie upodobał sobie letnisko nad Wkrą przedwojenny premier gen. Felicjan Sławoj Składkowski. Dzięki jego pomocy wybudowano w Pomiechówku szkołę podstawową oraz drogę we wsi Pomiechowo.

Tuż nieopodal za mostem w Pomiechówku, przy głównej ulicy (na skrzyżowaniu dróg do Nasielska i Serocka) znajduje się jedyny w okolicy pomnik św. Anny. Ufundowany w 1938 r. przez miejscowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Na pomniku widnieje inskrypcja autorstwa prezydenta RP Ignacego Mościckiego: „Dzieci Kochajcie i Szanujcie Matki Wasze. Miłością Rosną i Szlachetnieją Wasze Serca”. Pod nią zaś wezwanie do modlitwy: „Św. Anno Módl Się Za Nami”.
Podczas II wojny światowej tragicznie zapisał się w dziejach Pomiechówka Fort III. Początkowo, po klęsce wrześniowej pełnił funkcję więzienia dla okolicznych mieszkańców. Od lutego 1940 roku więzienie zostało przekształcone w obóz przesiedleńczy dla ludności z północnego Mazowsza. Następnie funkcjonował tu obóz getto dla Żydów z pobliskich miejscowości Nowego Dworu Maz., Płońska, Zakroczymia.

Na cmentarzu parafialnym w Pomiechowie znajduje się kwatera żołnierzy poległych w bitwie nad Wkrą 1920 r. oraz obrońców Fortu III z września 1939 r.; we wsi Kikoły zaś cmentarz wojenny niemieckich żołnierzy poległych w I wojnie światowej.
    


 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń