Załatw sprawę

Kontakty

11-12-2013

Struktura organizacyjna
Kierownictwo urzędu, wykaz wydziałów oraz samodzielnych stanowiskWójt Gminy Pomiechówek
Dariusz, Tomasz Bielecki
tel. (22) 765-27-24
fax (22) 765-27-10Zastępca Wójta Gminy Pomiechówek
Mariusz Łempicki
tel. (22) 765-27-24
fax (22) 765-27-10Sekretariat
Magdalena Pawlak 
tel. (22) 765-27-24
fax (22) 765-27-10Skarbnik Gminy Pomiechówek
Kamila Gronczewska
tel. (22) 765-27-14

 

Sekretarz Gminy Pomiechówek
Bożena, Ewa Śliwińska
tel. (22) 765-27-30Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Wanda Karabin  –  kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 12, 
Mariusz Jackiewicz  –  podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel.: 22 765 27 21,
Magdalena Swoch-Goździkowska  –  inspektor ds. geodezji
tel.: 22 765 27 19,
Małgorzata Kowalska - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel: 22 765 27 12,


Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Małgorzata Zakolska  –  kierownik wydziału,
tel.: 22 765 27 39,
Ewa Drzazgowska   – inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20,
Piotr Mychliński  –  inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20,
Monika Orzoł  –  inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel.: 22 765 27 20, ,
Magdalena Strzelczak  – podinspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20, magdalena.strzelczak@pomiechowek.pl


Wydział Budżetu
Elżbieta Chrzanowska –  kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,
Wiesława Witkowska  –  inspektor ds. budżetu
tel.:22 765 27 13,
Maria Strzelczak –  podinspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 15,
Natalia Kazimierczak – inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 13,


Wydział Finansów
Elżbieta Chrzanowska  –  kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,
Jadwiga Brzozowska  –  inspektor ds. wymiaru podatków
tel.: 22 765 27 17,
Beata Smardzewska  –  inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 17,
Emilia Brodzińska – inspektor ds. podatków
tel. 22 765 27 16,
Krystyna Majewska – specjalista ds. podatków 
tel.: 22 765 27 16,


Wydział Organizacji, Oświaty, Kadr i Rady Gminy
Bożena Śliwińska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 30,
Agnieszka Kleniewska – zastępca kierownika
tel.: 22 765 27 24,
Magdalena Pawlak  –  inspektor ds. kancelaryjnych
tel.: 22 765 27 24,
Marta Zawadzka – inspektor ds. oświaty
tel.: 22 765 27 30,
Teresa Leszczyńska  –  inspektor ds. obsługi rady gminy i kadr
tel.: 22 765 27 26,
Natalia Ochońko – pomoc administracyjna


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Agnieszka Szajna  –  kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 22,
Małgorzata Rosłońska  –  zastępca kierownika
tel.: 22 765 27 22,
Sylwia Małachowska  –  specjalista ds. ochrony środowiska i rolnictwa,

Wiesław Patuła – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
tel.: 22 765 27 22,
Justyna Karasiewicz  –  pracownik pomocniczy i obsługi
tel.: 22 765 27 22,


Wydział Projektów Rozwojowych i Systemów Informatycznych
Monika Piłkowska-Końska  –  kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 31, 
Katarzyna Tybuchowska  –  specjalista ds. rozliczania środków zewnętrznych
tel.: 22 765 27 31, 
Marcin Krzemiński - główny specjalista ds. informatyki
tel: 22 765 27 26,

Leszek Łuszczewski – pomoc administracyjna

 

Wydział Turystyki i Rekreacji
Marta Mostowska – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 35,
Dorota Pękacka – podinspektor ds. turystyki i rekreacji
tel. 22 765 27 35,
Małgorzata Fronczak – pomoc administracyjna
tel. 22 765 27 35, malgorzata.fraczak@pomiechowek.pl
 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Agnieszka Ujazda-Miedza  – kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 23,
Katarzyna Kosewska – podinspektor ds. promocji i marketingu
tel. 22 765 27 23,

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich
Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek

Anna Latkowska – inspektor ds. obywatelskich
tel.: 782 628 005,Urząd Stanu Cywilnego
Siedziba w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek

Justyna Oczak-Gajewska –  zastępca kierownika
tel.: 782628005,


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Wiesław Patuła
tel.: 22 765 27 28,
 

Konserwator
Andrzej Kamiński
tel.: 22 765 27 28.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl