Załatw sprawę

Kontakty

11-12-2013

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego
Magdalena Swoch-Goździkowska - inspektor ds. geodezji
tel.: 22 765 27 19,
Mariusz Jackiewicz - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
tel.: 22 765 27 21,
Wanda Karabin - główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami
tel.: 22 765 27 12,

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Małgorzata Zakolska -  kierownik, tel.: 22 765 27 39
Ewa Drzazgowska - inspektor ds. inwestycji
Piotr Mychliński - inspektor ds. inwestycji
tel.: 22 765 27 20,
Małgorzata Rosiak-Prusińska - inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji
tel.: 22 765 27 20, przetargi@pomiechowek.pl

Wydział Budżetu
Kamila Gronczewska, skarbnik gminy
tel.: 22 765 27 14,
Elżbieta Kiliś - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,
Wiesława Witkowska - inspektor ds. budżetu
tel.:22 765 27 13,
Anna Latkowska - podinspektor ds. budżetu i płac
tel.: 22 765 27 13,
Maria Strzelczak - podinspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 15,


Wydział Finansów

Elżbieta Kiliś - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 13,
Jadwiga Brzozowska - inspektor ds. wymiaru podatków
tel.: 22 765 27 17,
Janina Liwska - referent ds. podatków
tel.: 22 765 27 16,
Elżbieta Drzazgowska - inspektor ds. podatków i opłat
tel.: 22 765 27 16,
Beata Smardzewska, inspektor ds. budżetu
tel.: 22 765 27 17,

Wydział Organizacji, Oświaty i Kadr
Agnieszka Kleniewska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 24;
Bożena Śliwińska - główny specjalista ds. oświaty
tel.: 22 765 27 30,
Magdalena Pawlak - referent ds. kancelaryjnych
tel.: 22 765 27 24,


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Agnieszka Szajna -  kierownik wydziału
Małgorzata Rosłońska - zastępca kierownika
Sylwia Małachowska - referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
Krzysztof Bieńkowski - pracownik pomocniczy i obsługi
Justyna Karasiewicz - pracownik pomocniczy i obsługi
tel.: 22 765 27 22


Wydział ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Rozliczeń i Audytu
Monika Piłkowska-Końska - kierownik wydziału
tel.: 22 765 27 31,
Katarzyna Tybuchowska - specjalista ds. rozliczania środków zewnętrznych
tel.: 22 765 27 31,

Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich
Jolanta Rateńska - inspektor ds. obywatelskich
tel.: 22 765 27 11,

Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej

Agnieszka Ujazda-Miedza - główny specjalista ds. komunikacji społecznej
tel.: 22 765 27 23,

Urząd Stanu Cywilnego
Maria Kosela - kierownik
tel.: 22 765 27 18,

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Wiesław Patuła

tel.:22 765 27 28,

Biuro Rady
Teresa Leszczyńska - inspektor ds. obsługi Rady Gminy
tel.: 22 765 27 26,

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl