maszty_p.jpg
29.06.2022

Dofinansowanie do wymiany dekodera i telewizora zgodnego z nowym standardem nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej

W związku ze zmianą standardu nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej w regionie mazowieckim informujemy, że w ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.

Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym standardem.

Rządowe dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera przysługuje osobom, których gospodarstwo domowe ma trudną sytuację materialną, a w związku z tym nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu odbiornika cyfrowego. Obywatel składający wniosek o przyznanie świadczenia składa również oświadczenie o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego uniemożliwia mu samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego w celu zapewnienia odbioru przez to gospodarstwo domowe naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC, bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby. Na jedno gospodarstwo domowe może być przyznane tylko jedno dofinansowanie.

Więcej informacji dot. dofinansowania oraz możliwość złożenia wniosku przez internet za pomocą profilu zaufanego możliwe są pod adresami:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dla-kogo-doplaty-na-zakup-telewizora-lub-dekodera

Dodatkowo uruchomiona została infolinia pod którą również można uzyskać wszelkie niezbędne informacje dot. dofinansowania – tel. 42 253 54 30.