Komunikaty

Nadzwyczajna X Sesja Rady Gminy Pomiechówek

03-10-2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w  Nadzwyczajnej X Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbędzie się w dniu 04 października 2019 r. o godz.8:15 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr VI/58/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Pomiechówek zadania zarządzania drogą powiatową.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pomiechówek.
  8. Zamknięcie sesji.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl