ZZK_7912.jpg

Kultura i edukacja

W działaniach kulturalnych na terenie gminy Pomiechówek prym wiedzie Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna. Są to miejsca wyjątkowe, pełne pasji i radości. Misją, którą realizują jest rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy i okolic. W ofercie znaleźć można różnorodne zajęcia dedykowane niemal wszystkim grupom wiekowym, a także wiele klubów skupiających pasjonatów. Dodatkową kulturoznawczą rolę odgrywają również inicjatywy sołectw, lokalnych stowarzyszeń, organizacji. Nie brak w gminie także cyklicznych wydarzeń takich jak dożynki gminno-parafialne czy biegi przełajowe Warsa i Sawy. Aktualności z życia gminy oraz bieżące eventy można na bieżąco śledzić na stronie www.pomiechowek.pl w zakładce aktualności, a pełna oferta Gminnego Ośrodka Kultury dostępna jest na stronie gok.pomiechowek.pl oraz na facebookowym profilu. O ofercie biblioteki, realizowanych projektach i podejmowanych działaniach więcej na stronie: www.biblioteka-pomiechowek.pl.